Neuromedic
Reumatologija

 

Reumatologija

Bolovi koji se javljaju u zglobovima, mišićima, vezivnim i mekim tkivima mogu biti posledica različitih formi artritisa, fibromijalgija, osteoporoze i drugih sistemskih bolesti.

Reumatske bolesti obuhvataju sva bolna stanja lokomotornog aparata, kičmenog stuba, zglobova ekstremiteta, kao i okolnih tkiva: mišića, tetiva i kostiju.

Reumatička oboljena su česta, obično imaju hroničan tok, praćena su bolovima, često nepodnošljivim, sa tedencijom ka pogoršanju i gubitkom funkcije, dovodeći do delimičnog ili potpunog invaliditeta.

Reumatičke tegobe mogu nastati usled degenerativnih promena na lokomotornom aparatu ili reumatičnog zapaljenja. Degenerativne promene iinflamacija kičmenog stuba su česti uzbok bolova i neuroloških ispada zbog kompresije: kičmene moždine i nervnih korena koji iz nje izlaze, razna oboljenja kostiju, naročito osteoporoza, endokrini, hematološki i metabolički poremećaji, tumori kostiju i meka tkiva, infekcije mikroorganizama, zapaljenje sitnih i vecih krvnih sudova mogu biti uzrok bolova i imitirati reumatizam. Česti uzrok tegoba (bolova i otoka) je infamacija mišića i tetiva naročito na mestima njihovih pripoja na kostima.

Reumatične bolesti mogu biti praćene raznim viscelarnim manifestacijama (srce, pluća, digestivni trakt, bubreg, urogenitalni aparati, oči,centralni nervni sistem, periferna krv, krvni sudovi). Opšte karakteristike reumatskih oboljenja: bolovi, ograničena pokretljivost zglobova, otok zglobova, deformacije zglobova, gubitak u telesnoj težini, epizode neobjašnjive povišene temperatute koja upućuje na početak sistemskih oboljenja i na lokalne latentne infekcije, oštećenje perifernih nerava prećeno bolovima,parastezijama, utrnulošću, hipestezijom, slabošću mišića i tetivno mišićnih refleksa, ređe mlitavim parezama.

Poliklinici Neuromedic za pregled profesora imterniste reumatologa možete se obratiti radi dijagnostike i lečenja svih reumatičkih oboljenja uz korišćenje najsavremenijih metoda:

DEGENERATIVNI REUMATIZAM PERIFERNIH ZGLOBOVA:

Osteoporoza kolenog zgloba ili gonartroza i kuka ili koksartroza

Osteoartroza zglobova na prstima šaka – Heberdenovi i Bouchard-ovi čvorići

Rizartroza palca ređe osteoartroza lakta I ramenog zgloba – omartroza

Degenerativne promene na kičmenom stubu: diskopatije, diskus hernije, diskartoz

ZAPALJENJSKA ILI INFLAMATORNA REUMATSKA OBOLJENJA:

Febris Reumatica

Reumatoidni artritis

Psorijatični reumatizam

Polimialgia reumatica

Seronegativne spondiloartropatije (ankilozirajući spondilitis – Bechterevljeva bolest, Reiter-ov sindrom, enteropatski reumatizmi)

Sistemske bolesti vezivnog tkiva( sistemski eritemski lupus, sistemska skleroza, dermatomiozitis, polimiozitis, Sjogren-sindrom ili Sica sindrom, mešovita sistemska bolest)

Vaskulitisi

Oboljenja prouzrokovana metaboličkim poremećajima (giht, hondrokalcinoza, alkaptonurija, osteoporoza, osteomalacija)

Vanzglobni reumatizam (skapulohumeralnipariartritis – bolno rame, burziti, tendiniti, epikondiliti,Dipitrenova bolest, perizglobne kalcifikacije)

Septički bakterijski artritis, gonokokni artritis, infekcije zglobova virusima, mikozama i parazitima

Reumatska oboljenja prouzrokovana endokrinim poremećajima (akromagalija, hiperparatireodizam, hipo i hipertireoidizam, diabetes melius)

Neurološka oboljenja sa reumatskim tegobama – dekalcificirajuća algo-neuro distrofija ekstemiteta (Sudeckova bolest)

Aseptične osteonekroza, razne anomalije u razvoju kostiju

Tegobe usled razvoja tumora

REUMATOLOŠKI PREGLED OBUHVATA :

Kliničku primenu muskuloskeletnog ultrazvuka

Punkcije zglobova (artrocenteza)

Intraartikularne i pariartikularne injekcije

Viskosuplementacija

Najčešći simptomi reumatoloških bolesti su :

Bolovi u kostima, zglobovima i mišićima

Bolovi u leđima

Povišena temperatura

Umor i brzo zamaranje

Pogoršanje tegoba na hladnoći i kod pogoršanja vremenskih prilika

Profesor i specijalista iz oblasti reumatologije, vodeći se svojim velikim iskustvom i najsavremenijim dostignućima iz ove oblasti, vrši u poliklinici Neuromedic preglede, dijagnostiku i određuje potrebnu terapiju. Od dijagnostičkih metoda najznačajnije je primenjivanje ultrazvuka na nivou zglobova, mišića i mekih tkiva, a od terapijskih intraartikulatrna primena injekcije i na taj način lečenje bola