Neuromedic

Poliklinika
Neuromedic

Naš jedini cilj je učiniti pacijenta zadovoljnim,
unaprediti kvalitet života i pokret!

 

O nama

Pre 16 godina osnovana je je neurološka ordinacija NEUROMEDIC, prva u Nišu i šire, u malom prostoru od 45 m2 sa jednim neurologom i jednom medicinskom sestrom.

Ulažući u znaje, stručnost i novu tehnologiju, nastojali smo da budemo ispred svog vremena u cilju pružanja što kvalitenijih usluga našim pacijnetima. U tom kontekstu, učinili smo značajan korak početkom 2015. god. kada je ordinacija preseljena u lepo urođeni prostor od 100 m2. Pored postojećih neurofizioloških metoda ( EEG, EMG, Evocirani potencijali), uveli smo metodu za lečenje diskusa bez operacije – SPINALNU NEOPERATIVNU DEKOMPRESIJU na najnovijim kompjuterizovanim aparatima američke i engleske proizvodnje prvi u Nišu i Srbiji sa uvećanim brojem osobolja. Zahvaljući velikom trudu i usavršavanju kadrova, a naročito visokom procentu pozitivnih rezultata u ovoj metodi, postali smo lider i jedinstveni centar za lečenje diskusa bez operacije, ne samo u Srbiji već i u zemljama u okruženju, o čemu govori veliki broj zadovoljnih pacijenata.

Novembra meseca 2018. god., zbog povećanja broja pacijenata i obima poslova, ordinacija je preregistrovana u polikliniku NEUROMEDIC, čiji je osnivač prof. dr Stojanka Đurić, neuropsihijatar i subspecijalista kliničke neurofiziologije, u veoma moderno opremeljenom prostoru na Vizantijskom bulevaru br 17.

Neuromedic

Prof dr Stojanka Đurić

Neuropsihijatar, klinički neurofiziolog

Neuromedic

Dr spec.med Vanja Đurić

Neurolog

Polikinikom rukovode prof. dr Stojanka Đurić, neuropsihijatar i dr spec. med. Vanja Đurić, specijalista neurologije.

Poliklinika je registrovana za tri grane medicine: neurologiju, internu medicinu (kardiologiju, reumatologiju, nefrologiju, gastroenterologiju, hematologiju, endokrinologiju, pulmologiju) i fizikalnu medicinu są robotskom neurorehabilitacijom. Opremeljena je najsavremenijim aparatima iz neurofiziologije (EEG, EMG, Evocirani potencijali), kompjuterizovanim aparatima za spinalnu neoperativnu dekompresiju, svim aparatima za kardiologiju i najsavremenijim 4D ultrazvukom. Ono što je razlikuje od drugih i čini jedinstvenom u Srbiji i na Balkanu, ne samo po spinalnoj dekompresiji, je veći broj raznih modela robota za ROBOTSKU NEUROREHABILITACIJU, što je potpuno nova metoda za lečenje neuroloških, reumatoloških, ortopedskih i drugih pacijenata na ovim prostorima.

U dosadašnjem šesnaestogodišnjem radu dobra organizacija, profesionalnost, ljubaznost, visoka stručnost kadrova, a posebno visok procenat pozitivnih rezultata čine naše pacijente izuzetno zadovoljnim koji su naša jedina i najbolja reklama.

Naš tim

U trendu našeg razvoja okupili smo tim najboljih stručnjaka različitih profila u želji, da na jednom mestu, pruži vrhunsku uslugu i niz novih metoda u dijagnostici i lečenju naših pacijenata: profesora Medicinskog fakulteta, primarijusa, specijalista, subspecijalista raznih profila i strukovnih-visokih fizioterapeuta.

Naša misija

Naš jedini cilj je: učiniti pacijenta zadovoljnim, unaprediti kavlitet života i pokret! A to je moguće stalnim ulaganjem u znanje, stručnost, kvalitet, profesionalnost i novu opremu kao što je robotika.

Neuromedic

Naša Vizija

Kvalitetom usluga i zadovoljstvom pacijenata težimo ka najboljem NEUROREHABILITACIONOM CENTRU POMOĆU ROBOTIKE U SRBIJI I BALKANU.

Naša poslovna politika

Temelj naše poslovne politike je stručnost medicinskog osoblja koje prati svetske trendove uz stalno usavršavanje i uvođenje novih tehnologija i metoda u lečenju neuroloških i drugih pacijenata. Visoka profesionalnost i ljubaznost u moderno opremljenom prostoru koji je prilagođen i novim metodama u dijagnostici i lečenju neuroloških i drugih pacijenata na jednom mestu.

Upoznajte naš tim

Mi smo visoko edukovani, stalno radimo na sticanju novih znanja i veština, uvek smo informisani o novim medicinskim dostignućima.

Neuromedic Slobodanka Djuric

Prof dr Stojanka Đurić

Neuropsihijatar, klinički neurofiziolog

Neuromedic Vanja Djuric

Dr spec.med Vanja Đurić

Neurolog