Neuromedic


Neurologija

Bolesti centralnog i perifernog nervnog sistema.

 

Dijagnostičke metode u neorologiji

Neuromedic neurologija

ENMG

Elektroneuromiografija (ENMG) je dijagnostička metoda koja služi za registraciju akcionih potencijala

Saznaj više

Neuromedic neurologija

EEG

EEG je metoda kojom se registruje električna aktivnost mozga uz pomoć elektroda

Saznaj više

Neuromedic neurologija

Evocirani potencijali EP

Različiti modaliteti evociranih potencijala, kako se u savremenoj neurofiziološkoj literaturi nazivaju

Saznaj više

Neurološke bolesti

Neuromedic neurologija

Moždani udar (šlog)

Neuromedic neurologija

Glavobolje

Neuromedic neurologija

Vrtoglavice

Neuromedic neurologija

Epilepsija

Neuromedic neurologija

Parkinsova bolest

Neuromedic neurologija

Multipa skleroza

Neuromedic neurologija

Miastenija gravis

Neuromedic neurologija

Lumboišialgija

Neuromedic neurologija

Diskus hernija

Neuromedic neurologija

Cervikobrahialgija

Neuromedic neurologija

Polineuropatije

Neuromedic neurologija

Neuralgija N. Trigeminusa

Neuromedic neurologija

Bolesti motornog neurona

Neuromedic neurologija

Stanje posle povrede glave

Neuromedic neurologija

Demence

Neuromedic neurologija

Amiotrofična lateralna skleroza

Neuromedic neurologija

Spinalna mišićna atrofija

Neuromedic neurologija

Miopatije

Neuromedic neurologija

Mišićne distrofije

Neuromedic neurologija

Miastenični sindromi

Neuromedic Niš

Najčešći simptomi su:

 • Poremećaj ravnoteže
 • Smetnje vida, sluha
 • Slabosti jedne polovine tela
 • Bol u kičmi, vratu, rukama, nogama i licu
 • Trnjenje u rukama i nogama
 • Trnjenje i slabost jedne polovine lica
 • Gubitak svesti
 • Grčevi jedne noge
 • Poremećaj spavanja
 • Naglo nastale smetnje vida na jednom ili oba oka
 • Duple slike
 • Spušten očni kapak, jedan ili oba
 • Poremećaj govora i gutanja
 • Poremećaj mirisa
 • Zujanje u ušima i oslabljen sluh
 • Slabost jedne ruke, noge ili tela
 • Otežani i usporeni pokreti ruku i nogu
 • Poremećaj hoda
 • Ootežani hod
 • Nestabilnost i zanošenje pri hodu
 • nevoljni pokreti ruku, nogu, vrata i lica
 • Zaboravnost
 • Trnjenje u rukama, nogama i jednoj polovini tela
 • Smetnje mokrenja i stolice