Neuromedic


Hematologija

 

Hematologija

Hematologija je nauka koja se bavi bolestima hematopoeznog sistema, limfoproliferativnog aparata i sistema koagulacije krvi kao i delom odbrambenih mehanizama organizma. Ona izučava anemije, akutne i hronične limfoproliferativne i mijeloproliferativne bolesti i poremećaje hemostaze. Kod zdravih osoba postoji ravnoteža izmedju broja izgubljenih ćelija u perifernoj krvi i broja ćelija koje u isto vreme prelaze iz koštane srži u krv. Normalno se u perifernoj krvi nalaze zrele, funkcijski sposobne ćelije: eritrociti, leukociti i trombociti. Zrele ćelije krvi imaju svoju funkciju: eritrociti u prenošenju i zaštiti od denaturisanja njihovog pigmenta,hemoglobina, koji prenosi O2 i CO2; leukociti imaju odbrambenu funkciju; fagociti učestvuju u fagocitovanju mikroorganizama odnosno antigena, dok imunociti imaju glavnu ulogu u stvaranju humorskog imuniteta i imuniteta vezanog za ćelije; trombociti imaju ulogu u primarnoj i sekundarnoj hemostazi. Hemostaza krvi pored izučavanja trombocita podrazumeva izučavanje svih učesnika u koagulaciji počev od krvnih sudova do faktora koagulacije, što podrazumeva i izučavanje poremećaja u smislu hiperkoagulabilnosti.

Ako imate sledeće simptome i znake obratite se hematologu:

Malaksalost, umor, zamaranje, opšta mišićna slabost, ubrzan rad srca, nesvestica, glavobolja, vrtoglavica, zujanje u ušima, mrlje pred očima, nedostatak koncentracije, pospanost, trnjenje u rukama i nogama, gubitak apetita, muka, gađenje,

Uvećanje limfnih zlezda u predelu vrata, pazuha i prepona

Bol u kostima, najčešće u donjem delu leđa ili rebrima

Povišena telesna temperature, pojačano znojenje, gubitak u telesnoj težini, svrab po koži

Promena boje kože u smislu bledila, crvenila ili žute prebojenosti

Pojava krvarenja po koži (tačkasta krvarenja ili modrice) ili vidljivim sluzokožama kao i iz organa za varenje i urogenitalnog sistema