Neuromedic


Fizikalna medicina i
neurorehabilitacija

Robotikom do pokreta

 

Roboti u fizikalnoj medicini i neurorehabilitaciji

Fizikalna terapija kod bolesti kolena,
kuka i ramena robotima.

U poliklinici NEUROMEDIC, pored drugih modela robota, postoje i najnoviji roboti za rehabilitaciju kolena, ramena i kuka -ARTROMOT, američke firme, najnovije generacije. Ovi uređaji služe za rehabilitaciju povređenih i obolelih kolena, ramena i zglobova kuka kao i za postoperativne tretmane nakon operacije kolena, ramena i kukova.

Do sada se koristila standardna fizikalna terapija i vežbanje sa terapeutom, međutim, u svetu je terapijski protokol za vraćanje pokretljivosti zglobova upotreba specijalnih uređaja ARTROMOTA za kontinuirane pasivne pokrete zgloba.

Pasivni pokreti su precizno ponavljani pokreti simultano u svim pravcima u trajanju najmanje od pola sata dnevno, što je moguće samo na kompjuterizovanim Artromot robotima.
Terapiju je potrebno započeti što ranije kako bi se povećao obim pokreta i sprečilo stvaranje priraslica u mekom tkivu što dovodi do trajnog ukočenja zgloba.

Cilj terapije ARTROMOTOM je:

-smanjenje bola

-smanjenje otoka

-poboljšanje metabolizma zgloba

-prevencije ukočenosti zgloba kolena i ramena

-unapređenje regeneracije i zdravlja hrskavice i oštećenih ligamenata

-brža resorpcija hematoma (tečnosti)

-poboljšanje limfne i krvne cirkulacije

-profilaksa tromboze i embolizma

-poboljšanje pokreta u kolenu, ramenu i kuku

-sprečavanje nastajanja ukočenja (kontrakture) zgloba, lečenje starih kontraktura

-vraćanje pune funkcionalnosti zgloba

-skraćenje dužine oporavka i rehabilitacije

-srečavanje nastajanja priraslica

Neuromedic Fizikalna medicina

Ortopedski pacijenti kod kojih se primenjuje robotska rehabilitacija:

fakture i stanja nakon povrede gornjih ekstremiteta,

fakture i stanja nakon povrede donjih ekstremiteta,

ostala stanja u kojima je narušena biomehanika koda,

kontrakture zglobova,

endoproteze ramena i kolena,

slabost mišića zbog inaktiviteta,

sportske povrede

Neuromedic
Neuromedic
Neuromedic
Neuromedic


INDIKACIJE

-Rehabilitacija kolena, ramena i kuka odmah nakon hiruških intervencija

-Rehabilitacija pacijenta sa degenerativnim promenama kolena, ramena i kuka

-Rehabilitacija pacijenta sa kontrakturom kolena, ramena i kukova

-Rehabilitacija pacijenta nakon posttraumatskih stanja i sportskih povreda kolena, ramena i kukova

-Rehabilitacija pacijenta sa starium degenerativnim promenama ramena, kuka i kolena

-Rehabilitacija pacijenta sa kontrakturom ramena, kolena i kukova

-Rehabilitacija pacijenta sa sindromom "smrznuto rame"

-Rehabilitacija pacijenta nakon posttraumatskih stanja i sportskih povreda ramena, kolena i kukova

-Rehabilitacija ramena i kolena odmah posle artroskopskih operacija

Zašto robot mašina?

Nijedan čovek ne može da rehabilituje zglob tako precizno u svim pokretima najmanje 30 minuta, nije moguća sinhronizacija različitih pokreta u zglobu, ni preciznost ugla, to samo može robot mašina uz nadzor našeg lekara fizijatra i strukovnih fizioterapeuta.

Roboti u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji su rešenje za Vas!
Najbrže vraćanje punog obima pokreta!Neuromedic
Neuromedic
Neuromedic
Neuromedic