EMNG snimanje mišića i nerava

Elektroneuromiografija je dijagnostička metoda za utvrđivanje bolesti i oštećenja perifernog nervnog sistema

Saznajte više

 

Elektroneuromiografija

Elektroneuromiografija (ENMG) je dijagnosticka metoda koja služi za registraciju akcionih potencijala motornih jedinica mišica i ispitivanje provodljivosti perifernih živaca.Metoda elektricne stimulacije nerava i merenje brzine provodenja naziva se elektroneurografija (ENG), a metoda registracije akcionih potencijala motornih jedinica, spontane i insercione aktivnosti mišica naziva se elektromiografija (EMG). ENMG kao dopunska dijagnostička metoda treba daodgovori na sledeća pitanja :

 • Da li je bolest perifernog ili centralnog motornog neurona?
 • Da li je mišić patološki promenjen, ili nije?
 • Da li je promena miogena, ili neurogena?
 • Ako je neurogena, da li odgovara spinalnoj leziji, ili leziji perifernog nerva?
 • Da li je promena lokalizovana, ili obuhvata više mišića?
 • Da li je denervacija kompletna, ili parcijalna?
 • Da li je proces aktivan ili stacionaran, progresivan ili, sa kompenzatornim ili reinervacionim elementima?
 • Da li je poremecaj funkcije neuromišićne sinapse, što se sreće kod mijastenije gravis i mijasteničnog sindroma
 • Da li je u pitanju polineuropatija ili radikulopatija?
Neuromedic EMNG
Neuromedic EMNG

Elektroneuromiografija je dijagnosticka metoda za utvrdivanje bolesti i oštecenja perifernog nervnog sistema. To podrazumeva ispitivanje dela nervnog sistema od tela nervne celije u kicmenoj moždini (motorni neuron), preko korenova nerava (radiksa), spletova nerava (pleksusa), perifernih nerava, neuromišicne sinapse i mišića.

Neurološka oboljenja kod kojih je potrebno uraditi ENMG su:

 • Degenerativna oboljenja kičmenog stuba, u prvom redu diskusa. Dali postoji pritisak diskusa na nervne korenove i njihovo posledicno oštecenje.
 • Povrede perifernih nerava
 • Dijabetes mellitus, da bi se utvrdilo da li su se razvile komplikacije osnovnog oboljenja u vidu dijabetesne polineuropatije.
 • Sva neurološka oboljenja koja zahvataju periferni nervni sistem (bolest motornog neurona, neuropatije), oboljenja mišica (miopatije, mišicne distrofije), oboljenja kod kojih postoji poremecaj na nivou neuromišicne spojnice (mijastenija gravis i mijastenični sindrom.

ENMG pregled je potrebno uraditi kod pacijenata koji imaju hronicno trnjenje stopala, nogu i ruku, osećajpoigravanja mišica, osećaj pojačanog zamaranja mišica ramenog pojasa ili nogu, gubitak mišića, i napetost u mišicima, bolove u vratnom delu kicme i rukama, bolove u nogama praćene trnjenjem ili sedalne regije.

ENMG snimanje vrši izuzetno stručan visoko edukovan tim neurologa i neurofiziologa, koji su se iz ove oblasti edukovali pod rukovodstvom Prof. Dr Stojanke Đurić,na Klinici za neurologiju u Nišu. Prof. Dr Đurić i osnivac službe Klinicke neurofiziologije na Klinici za neurologiju u Nišu i edukovala je preko 30 lekara iz ove oblasti. Bila je na edukaciji iz Klinicke neurofiziologije na Klinici za neurologiju u Ljubljani, u Nacionalnoj bolnici u Londonu i u Medicinskom akademskom centru u Amsterdamu. I dalje se bavi elektroneuromiografijom i svoj tim neurologa i neurofiziologa iz poliklinike NEUROMEDIC upućuje na edukaciju u neurofiziološkim centrima u Evropi. Tako je dr Vanja Đurić, pre mesec dana bila na edukaciji iz EMNG-e kod profesora Stalberga u Upsali u Švedskoj.

U našoj ustanovi elektroneuromiografiju (ENMG) radi strucni tim neurologa i neurofiziologa. Snimanje možete uraditi svakog radnog dana uz prethodno zakazivanje na tel: 018/249 249 ili 064 1432066.

Neuromedic EMNG